fbpx
Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse

Bruker ansatte egen bil i tjeneste for arbeidsgiver er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Vær klar
over at dette er den eneste måten å dekke utgifter til bruk av egen bil i arbeidet. Vi har sett noen
tilfeller hvor arbeidsgiver går med på å dekke bensinregninger ol. Velger man den siste varianten må
likevel arbeidstaker skrive en reiseregning/kjøreoppgave, og utbetalingen må avregnes mot satsene
for kilometergodtgjørelse.

Reiseregningen/kjøreoppgaven må inneholde:
 Navn og adresse på den ansatte
 Dato for både avreise og hjemkomst for hver tjenestereise
 Formålet med reisen
 Hvilket eller hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på
 Fremstilling av reiseruten med angivelse av
o Utgangspunkt og endepunkt på reisen
o Lokal kjøring på oppdragsstedet
o Årsaken til eventuelle omkjøringer
 Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for
 Totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller
 Underskrift

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *