fbpx
Dietgodtgjørelse

Diettgodtgjørelse

Diettgodtgjørelse

Dekkes mat som diettgodtgjørelse leveres ikke bilaget, da er det arbeidstakeren selv som må lage
“bilaget” i form av en reiseregning. Det stilles krav til hva som må angis på reiseregningen. Kravene
er noe forskjellig avhengig av om arbeidstaker er på en dagsreise eller en overnattingsreise.

På en overnattingsreise må følgene opplysninger angis:
 Navn og adresse på den ansatte
 Dato og klokkeslett for både avreise og hjemkomst for hver tjenestereise
 Formålet med reisen
 Hvilket eller hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på
 Navn og adresse på overnattingsstedet
o ved flere overnattingssteder skal datoene samt navn og adresse for hvert

overnattingssted fremkomme

o ved overnatting på en hybel/brakke uten kokemuligheter eller privat er det ikke noe krav

til å føre opp navnet på overnattingsstedet

 Type losji
 Underskrift
Er du på en dagsreise er det de samme kravene som over, men du trenger (selvfølgelig) ikke å angi
overnattingsopplysningene.
Det er ikke noe i veien for å ha flere reiser på en og samme
reiseregning, men vær klar over at opplysningene over må fremgå for den enkelte tjenestereise.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *