fbpx
InoXo Regnskap AS

Hva menes med formål?

Hva menes med formål?

På alle reiseregninger samt ved refusjon er det et krav at formål angis på bilaget eller på
reiseregningen. Hvor nøye må formålet angis? Det er det ikke alltid lett å svare på, men formålet
skal bidra til å sannsynliggjøre at utgiften som er pådratt er tjenesterelatert. Et ullent eller dårlig
formål vil nok kunne medføre at skattemyndighetene ved en kontroll stiller spørsmålstegn ved
reiseregningens berettigelse.
Ved krav om bilgodtgjørelse er det et krav om at reiseruten angis. Vi ser at ansatte ofte skriver en
for dårlig reiserute. Ved kontroll av reiseregninger er det ofte dette som sjekkes. Mange skriver bare
bynavn på reiseruten, f.eks Oslo-Sandefjord. For å oppfylle kravet til reiserute er det et minstekrav
at gatenavn og stedsnavn angis på hvert oppdragssted på reisen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *