fbpx
Refusjon av utgifter basert på bilag eller kvittering

Refusjon av utgifter basert på bilag eller kvittering

Refusjon av utgifter basert på bilag eller kvittering

For at en refusjon av utgifter pådratt under utførelse av arbeid skal kunne utbetales trekkfritt, må
den ansatte levere en kvittering el som oppfyller bokføringslovens krav. Videre er det et krav om at
den ansatte må gi noen opplysninger, opplysningene må fremgå bilaget eller av en reiseregning hvor
bilagene heftes ved.
Når det refunderes reise- og oppholdsutgifter må følgende angis:
• Navn på arbeidstaker
• Dersom utgiften gjelder andre skal navnene på disse også angis
•
Formål
• Hvilket eller hvilke arrangement arbeidstaker har deltatt på

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *