fbpx
Refusjon av utgifter hvor det ikke foreligger bilag

Refusjon av utgifter hvor det ikke foreligger bilag

Refusjon av utgifter hvor det ikke foreligger bilag

Ved refusjon av utgifter til reise med offentlig kommunikasjon og nødvendige småutgifter er det
åpnet for å få refundert utgifter uten at bilaget leveres til arbeidsgiver. Utgiftene må imidlertid
spesifiseres enkeltvis på en reiseregning.
Nødvendige småutgifter kan for eksempel være bompassering, parkometerutgifter, tunellavgift og
lignende. Ved refusjon av småutgifter må det på bilaget eller som vedlegg til bilaget opplyses som :
 arbeidstakers navn, adresse og underskrift
 dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 formål med reisen
 hvilke arrangementer den reisende har deltatt på

Ved dekning av reiser med offentlig kommunikasjon uten bilag skal det i tilleggg til ovennevnte
opplysninger også gis informasjon om hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettpris
på strekningen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *