fbpx

Underskrift

Reiseregninger skal underskrives. Flere og flere benytter seg av elektroniske reiseregningssystemer.
Er det mulig å unnlate å skrive ut reiseregningene og bare la de «flyte» i systemet?
Skattedirektoratet har i en uttalelse 8. juli 2004 åpnet for elektroniske signaturer. Imidlertid fremgår
det av uttalelsen at det stilles strenge krav til sikkerhet i systemet for at kravene til underskrift er
ivaretatt. Systemet må gi tilfredsstillende sikkerhet for at korrekt utsteder er angitt. Reiseregningen
skal heller ikke kunne endres etter utstedelse og attestering.
Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om reiseregningssystemer er tilfredsstillende i forhold til
skattetrekkreglene.

Relaterte artikler

© Copyright by INOXO 2017. Powered by Media Performance. All rights reserved.