fbpx
Inoxo button

Oppsummering av fordeler og ulemper

  • Du tar 100 % personlig risiko
  • Worst Case Scenario er personlig konkurs.
  • Dårlig skatteregime.
  • Ikke rett til minstefradrag på din private selvangivelse.
  • Høyere trygdeavgift.
  • Dårligere sosiale rammevilkår.
  • Dårligere mulighet for pensjonssparing.
  • Ikke krav til aksjekapital.
  • Slipper arbeidsgiveravgift på egen lønn.
  • Generelt mindre formalia krav.

Registrering av Enkeltmannsforetak

Fordeler med og Ulemper med enkeltmannsforetak.
Dette bør du være klar over når du skal starte enkeltmannsforetak.

Vi sier det med en gang, det er færre fordeler med enkeltmannsforetak, enn det er ulemper. Selskapsformen skiller ikke mellom deg som person og selve bedriften, det betyr at du tar 100 % personlig risiko. Du kan heller ikke ansette deg selv og du går dermed glipp av sosiale goder som sykepenger, arbeidsledighetstrygd m.m

Selskapsnavn *          Navnet på enkeltpersonforetaket skal inneholde ditt etternavn

Vi registrerer gjerne selskapet gratis for deg dersom du blir kunde hos InoXo Regnskap AS

Med oss som Regnskaps Partner er hjelpen aldri langt unna