fbpx
Bankhandtering Inoxo

Bankhåndtering

En helhetlig bankløsning

Funksjonen bankhåndtering i Visma Business er en komplett løsning for å håndtere banktransaksjoner. Løsningen forenkler håndteringen av elektroniske betalingsstrømmer mellom deg og dine handelsforbindelser. Bankhåndteringsfunksjonen gir vesentlig tidsbesparelse og enda bedre kontroll.

5 gode grunner

  1. Komplett bankløsning som forvalter elektroniske transaksjoner optimalt
  2. Automatisk remittering av dine betalinger til innland og utland
  3. Oppdatering av returdata på egne betalinger
  4. Innlesing av elektroniske kundebetalinger via OCR
  5. Innlesing av kundebetalinger uten elektronisk KID fra BBS

Elektronisk betalingsformidling

Alle bokførte, inngående regninger vil vises i et betalings – forslag. Godkjente betalingsforslag overføres til bankenes elektroniske betalingssystem. Dette omfatter både innenlands- og utenlandsbetalinger. Bankene belaster de enkelte postene på forfallsdato, og returdata med de utførte belastningene oppdateres automatisk i leverandør- reskontroen i Visma Business. Løsningen håndterer klient- remittering og er tilpasset de fleste bankene i Norden, samt flere europeiske.

OCR Innbetaling

OCR Innbetaling er en funksjon som lar deg motta kunde- betalinger elektronisk. Fakturaens KID-nummer identifiserer betaleren og gir informasjon om hva betalingen gjelder. Alle KID-registrerte innbetalinger oppdateres automatisk i kundereskontroen i Visma Business, og du får oversikt over hvem som har betalt.

Bankavstemming

Kontoavstemming er et viktig men tidkrevende arbeid. Med effektive søke- og filterfunksjoner under bankavstemming kan manuelt arbeid gjøres om til automatiske rutiner. Det resulterer i store tidsbesparelser. Avstemmingsperioden styres av regnskapsmedarbeider og aktuelle data hentes automatisk fra regnskapet i Visma Business. Det elektroniske kontoutdraget fra banken hentes parallelt for samme periode, og systemet foreslår motsvarende poster. Poster som stemmer med hverandre krysses ut. Gjenstående poster oppretter du selv bilag på, og bokfører direkte i Visma Business. Avstemmingsrapportene kan skrives ut ved behov.
Ta kontakt

Vi svarer deg innen 24 timer!