fbpx
InoXo Regnskap AS
InoXo Icon

Elektronisk bilagshåndtering

Med elektronisk bilagshåndtering effektiviseres rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.

Dokumentsenter

Med Dokumentsenter får du et moderne, enkelt verktøy for elektronisk administrasjon av bilag.
5 gode grunner til å velge elektronisk dokumenthåndtering:
 • Alle bilag lagres elektronisk og er tilgjengelig i et samlet forretningssystem.
 • Automatiserte rutiner sparer tid.
 • Brukere har til enhver tid oversikt over dokumentflyten.
 • Bilag kan sendes som vedlegg via e-post.
 • Tiden som brukes på administrasjon av bilag reduseres betraktelig.
InoXo banner

Webrapportering

Webrapporteringen gjør det mulig å jobbe på nye måter ved at ansatte i din organisasjon blir selvbetjente på økonomiske rapporter med dybdenavigering helt ned på enkeltbilag. Ansatte som gis tilgang til å hente ut rapporter selv logger seg enkelt og greit inn på en webside og henter opp rapportene som er relevante for akkurat dem. Dermed slipper de å belaste økonomiavdelingen og andre ekspertbrukere med forespørsler om diverse rapporter og analyser.

Hva kan OneStop Reporting gjøre for deg?
Vi tilbyr en komplett Business Intelligence-løsning med moduler for rapportering, budsjettering og analyse/dashboards.
Våre produkter er 100% integrert med markedets ledende ERP-systemer, slik at du har tilgang til alle data fra systemet, inkludert brukertilpassede tabeller og felter, fra våre produkter.

OSR tilbyr en komplett webbasert løsning for rapportering, budsjettering og analyse. Du har enkel tilgang til ditt rapportbibliotek, med siste oppdaterte informasjon fra ERP-systemet.

OSR Portal gir deg en unik mulighet til å holde deg oppdatert på betydningsfull informasjon – det eneste du trenger er en nettleser. Kjørte rapporter arkiveres for historikk og sammenligning, i tillegg til at det kan settes opp automatisk distribusjon av rapporter til kunder og kolleger. Budjettinnlegging foregår med direkte tilbakelagring til økonomisystemet, der hjelpemidler som fordelingsnøkler, historiske tall og workflow forenkler og bedrer flyten i budsjettprosessen.

Via Dashboard Designer kan du skape visuelle fremstillinger av data for en intuitiv og brukervennlig presentasjon av informasjon i bedriften.

Med OSR Portal app kjører du dine rapporter og budsjetter fra mobile enheter. Med kun et tastetrykk på mobilen/tableten har du tilgang til ditt rapportbibliotek som gir deg siste oppdaterte informasjon fra økonomisystemet uansett hvor du er. Du kan også foreta Drill-down til bakenforliggende transaksjoner, og få detaljert oversikt over den økonomiske situasjonen fra din OSR Portal app.

InoXo banner

Web Fakturering og integrert Innfordring

Elektronisk faktura

Visma AutoInvoice er en nettbasert tjeneste som gjør at du kan både sende og motta elektronisk faktura direkte i Visma Business.

Alle statlige og kommunale foretak vil kreve og motta elektronisk fakturafra 01.07.2012.

Dette betyr store kostnadsbesparelser for deg og dine bedriftskunder. Med denne elektroniske løsningen sendes fakturaene direkte mellom økonomisystemene og du slipper tid- og kostnadskrevende oppgaver som print, pakking og porto.

Helautomatisk innfordring

AutoCollect er en unik og moderne tjeneste som vil helautomatisere din bedrifts purre- og inkassorutine.

Ved å integrere AutoCollect med Visma Business, blir kundens reskontro ajourført og oppdatert daglig.

Hvorfor AutoCollect:

 • Bedre likviditet og redusert tap
 • Økt kundeservice
 • Alltid 100% oppdatet reskonto
 • Alt styres fra din Visma løsning uten eirbruk av dobbel reskontro
 • Automatiserer tidkrevende prosesser
 • En moderne og fremtidsrettet løsning

Timeregistrering på web

Timeregistreringen gir deg full kontroll over både arbeidet og fakturerbar tid. Samtidig hjelper programmet deg med å holde orden på løpende oppdrag, prosjekter og intern arbeidstid. Med webregistrering har en medarbeider mulighet til å registrere timer og utlegg på sitt firma også via internett.

Bytt Regnskapsfører

Vi har løsninger som forenkler regnskapshverdagen din!